Dotacje UE

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Program Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy 
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Agapit PM sp. z o.o.
Cele projektu: zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Efekty projektu: zapewnienie ciągłości działania firmy i stabilności zatrudnienia.
Wartość projektu: 62 166,81 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 62 166,81 zł


 

 

Program Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy 
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa AGAPIT sp. o.o., sp. k.
Cele projektu: zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Efekty projektu: zapewnienie ciągłości działania firmy i stabilności zatrudnienia.
Wartość projektu: 210 660,54 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 210 660,54 zł


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy AGAPIT
Cele projektu: Wzrost konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.
Efekty projektu: wejście na nowe rynki zagraniczne.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
Tytuł projektu: Pakiet produktowo-usługowy grupy AGAPIT
Cele projektu: Wprowadzenie pakietowej oferty produktów i usług
Efekty projektu: Podniesienie atrakcyjności i dostępności oferowanych produktów i usług
Wartość projektu: 2 089 952,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 019 318,89 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa AGAPIT
Cele projektu: Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Agapit.
Efekty projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych.
Wartość projektu: 1 158 660,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 762 078,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa AGAPIT RENT
Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.
Efekty projektu: wzrost przychodów z eksportu
Wartość projektu: 2 200 060,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 073 021,33 zł

Czatuj

Oferta indywidualna
Specjalne zamówienia realizuj w specjalnych warunkach.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dlatego udostępniamy opcję uzyskania oferty indywidualnej

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!
Zamów pokaz
Nasz ekspert zaprezentuje Ci możliwości sprzętu

Miejsce i termin pokazu dostosujemy do Twoich potrzeb!

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!
Postępowanie przetargowe
Specjalne zamówienia realizuj w specjalnych warunkach.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dlatego udostępniamy opcję uzyskania oferty indywidualnej

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!