Przetargi

Agapit

Agnieszka Dyjak, Piotr Dyjak
Spółka Jawna
10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary Malewskiej 26

07/09/2011, Olsztyn

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez
AGAPIT Agnieszka Dyjak, Piotr Dyjak Spółka Jawna 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary Malewskiej 26

Projektu: WND-RPWM.07.02.02-28-040/10 "Podniesienie efektywności zarządzania zasobami przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie narzędzi i systemów informatycznych oraz uruchomienie portali internetowych" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7-Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2-Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych,

Poddziałanie 7.2.2-Usługi i aplikacje dla MŚP
zapraszamy do składania ofert na:

 1. Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (klasy ERP) System zintegrowany, zapewniający elektroniczną wymianę i archiwizację dokumentów, obejmujący min. następujące sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa:
  • Sfera handlu i sprzedaży
  • Sfera zamówień
  • Sfera produkcji/świadczenia usług oraz kompletacji
  • Sfera obsługi serwisowej
  • Sfera zarządzanie relacjami z klientami
  • Sfera księgowości i zarządzania środkami trwałymi
  • Sfera zarządzania personelem (HR)
  • Sfera przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Sfera zamówień internetowych
  • Sfera obsługa magazynu
 2. Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu wspomagającego proces podejmowania decyzji strategicznych

  (klasy Business Intelligence)

  Obejmujący min. następujące obszary analityczne:

  • Logistyka
  • Księgowość
  • Produkcja/usługi
 3. Zakup oprogramowania użytkowego, w zakresie:
  1. Pakiet oprogramowania biurowego, szt. 33 (zawierający min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do prezentacji i obsługi poczty elektronicznej)
  2. Pakiet oprogramowania graficznego, szt. 1 (obsługa technologii ADOBE)
  3. System operacyjny serwera, szt. 3 (64 - bit’owy)
  4. Oprogramowanie antywirusowe (serwer, komputery), szt. 15 (obsługa najnowszych bibliotek antywirusowych)
  5. Zakup i instalacja infrastruktury teleinformatycznej
  6. Serwwer_1, szt. 1 (min. 500 GB HDD, RAM min. 6 GB)
  7. Serwer_2, szt. 1 (min. 250 GB HDD, RAM min. 4 GB)