Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 07.04.2017, l.dz. 01_04_2017_RPO_1_3_5_Agapit o udzielenie zamówienia publicznego na internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa AGAPIT, poprzez udział w targach międzynarodowych. Informujemy, że do dnia 18.04.2017r. do godz. 10 wpłynęły oferty od:

 Oferta nr 1 : PERFEKT Anna Rudzka

 Uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

 Oferta została przyjęta do realizacji.

 18.04.2017 r.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę organizacji udziału firmy AGAPIT w targach międzynarodowych.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa AGAPIT, poprzez udział w targach międzynarodowych.

 

Szczegółowy zakres i zasady udzielenia zamówienia zawarte zostały w zapytaniu ofertowym oznaczonym: l.dz. 01_04_2017_RPO_1_3_5_Agapit: pliki do pobrania pdf. word.

Pobierz zapytanie ofertowe *.pdf

Pobierz zapytanie ofertowe *.doc