Certyfikaty i wyróżnienia

  • to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D& Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Firma Agapit posiada certyfikat za 2010 i 2011 rok.

   Więcej

   Zobacz dokument

  • Firma Agapit jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Współdziałamy w tworzeniu regulacji branżowych. Uczestniczymy w targach i wydarzeniach w obrębie naszej branży. Stosujemy przyjęte zasady dotyczące etyki prowadzenia przedsiębiorstwa.

   Więcej

   Zobacz dokument

  • Producent potwierdza w niej że Firma Agapit jest autoryzowanym i wyłącznym partnerem Comac w Polsce. Autoryzacja dotyczy sprzedaży i serwisu wszystkich urządzeń marki Comac.

   Więcej

   Zobacz dokument

  • Producent potwierdza w niej że Firma Agapit jest autoryzowanym partnerem Ehrle w Polsce. Autoryzacja dotyczy sprzedaży i serwisu wszystkich urządzeń marki Ehrle.

   Więcej

   Zobacz dokument