Aktualności

brak ilustracji

Projekty UE

26 września 2019

Miło nam poinformować, że Agapit Rent Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa AGAPIT RENT
Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.
Efekty projektu: wzrost przychodów z eksportu
Wartość projektu: 2 200 060.41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 073 021.33 zł